About Infoline

Інфолінія 

IOM staff Ukraine response

 Вас чи вашої родини стосується ситуація в Україні? Потребуєте консультацію з питань, як-от:

 •  На що я маю право з “тимчасовим захистом”?
 •  Як та де шукати роботу?
 •  Що має бути прописано в робочому договорі?
 •  На яку гуманітарну допомогу я маю право?
 •  Чи можу я провідати свою родину чи друзів в іншій країні?
 •  Як мені отримати медичну допомогу?

 З понеділка 2 травня починає працювати інформаційна лінія Міжнародної Організації Міграції для українців   та осіб інших національностей, які прибули в Чехію з України. Ми працюємо для вас по робочих днях з 9 до 17 за номером  800 050 749  та говоримо українською, чеською, англійською та російською.

 

Найбільш поширені запитання
1. Мені потрібно залишити Чеську Республіку, чи вплине це на дію наданого тимчасового захисту?

Тимчасовий захист не закінчується, якщо ви вирішите залишити країну. Якщо вам надано тимчасовий захист, ви можете подорожувати в іншу країну ЄС максимум на 90 днів (наприклад, з метою туризму), але вони не можуть користуватися іншими правами, такими як: доступ до ринку праці, якщо країна не вирішить дозволити це. Ви також можете поїхати до України. Якщо ви не проживаєте за офіційною адресою довше 15 днів, органи влади можуть попросити видалити інформацію про місце вашого проживання з бази даних, тому обов’язково повідомляйте свого орендодавця, якщо ви плануєте подорожувати.

Якщо ви вирішили повернутися в Україну назавжди, зверніться до органів влади та:

 • Повідомте про відмову від тимчасового захисту (також можна відмовитися в Генеральному консульстві у Львові);
 • Повідомте медичну страхову компанію, це також можна зробити письмово;
 • Повідомте школу, яку відвідують ваші діти;
 • Скасуйте свої контракти в Чеській Республіці, наприклад: з постачальниками послуг мобільного зв’язку або Інтернету, закрийте свій банківський рахунок і скасуйте договір оренди або трудовий договір).

 

2. Що робити, якщо я не маю права на тимчасовий захист, але і не можу повернутися в Україну чи іншу країну?

У вас є можливість подати заяву на отримання візи толерантності(над 90 днів), у відділенні OAMP MV.

Подайте заявку особисто. Необхідно заздалегідь заповнити анкету заповнити анкету та мати з собою марку на суму 300 крон для оплати адміністративного збору за прийняття заявки та одну фотографію паспортного розміру (45 х 35 мм) .

Також обов’язковим є пред’явлення паспорта, однак якщо він є у вас, та документа або документів, що підтверджують наявність перешкоди, яка заважає вам покинути територію Чеської Республіки. Цей документ може бути замінений вашим афідевітом, лише якщо факти загальновідомі.

Заява на візу не розглядається на місці, якщо ви не пред'явите одну з наведених вище вимог або не сплатите адміністративний збір. Такий запит буде вважатися неприйнятним і буде повернений вам.

Віза толерантності є дійсна тільки на території Чеської Республіки. Після виїзду вона автоматично анулюється. Власники цієї візи не є учасниками державного медичного страхування. Також не мають права подати заявку на гуманітарну допомогу і не отримують жодної додаткової допомоги. Водночас ця віза не дає права на вільний доступ до ринку праці, тому для отримання дозволу на працевлаштування необхідно звертатися до одного з відділень Державної служби зайнятості.


About Infoline

 IOM staff Ukraine responseHave you or your family members been affected by the situation in Ukraine? Do you need advice on any of the following questions? 

 • What are my rights with temporary protection?
 • How and where to search work?
 • What must be written in an employment contract?
 • What social benefits am I entitled to?
 • Can I visit my family or friends in another country?
 • Where to search for medical assistance?

On Monday 2nd May we launch an information line for Ukrainians and other countries´ nationals who arrive in Czech Republic from Ukraine. Our Infoline is available on working days from 9 AM to 5 PM in Ukrainian, Czech, English and Russian at 800 050 749.

 

Frequently Asked Questions

Q1: I need to leave the Czech Republic, will this affect the validity of the temporary protection granted?

Temporary protection does not expire in case you decide to leave the country. If you are granted temporary protection, you can travel to another EU country for a maximum period of 90 days (for example, for the purpose of tourism), but they cannot enjoy other rights, such as access to labour market, unless the country decides to allow it. You can also travel to Ukraine. In case you do not reside on the announced address longer than 15 days, the authorities can request to delete the information on your place of residence from the database, thus make always sure to inform your landlord in case you plan to travel.

In case you decide to return to Ukraine permanently, make sure to contact the authorities and:

 • Renounce the temporary protection (you can also renounce at General Consulate in Lviv);
 • Inform the health insurance company, this can also be done in writing;
 • Inform the school that your children attend;
 • Terminate your contracts in the Czech Republic, for example: with mobile service or internet providers, close your bank account and terminate your rental or labour contract)
Q2: What should I do if I do not meet the conditions for temporary protection and cannot return to Ukraine or another country?

You have the option to apply for a visa for a stay over 90 days (tolerance visa). You will have to

 • Apply in person at the MoI DAMP Office according to your place of residence;
 • Fill in the application form, take with you 300 CZK stamps (called „kolky“) to cover the administrative fee and a passport photograph;
 • Bring your passport if you have one;
 • Bring any documents proving the existence of an obstacle that impedes you from leaving the territory of the Czech Republic, this document can be replaced by your sworn statement;

In case you are not able to cover your healthcare insurance, inform the MoI. If you wish to work in the Czech Republic, you have to apply for work permission at Labour Office. The tolerance visa is valid only within the Czech Republic and it expires upon departure from the territory.