Press Release —Local Listopad 02, 2022

DTM Report - Publication of interim results on the situation of refugees from Ukraine in Czechia

DTM

Praha, 25. 8. 2022 – Od 15. června provádí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) na území České republiky dotazníkové šetření mezi válečnými uprchlíky z Ukrajiny. Průzkum přináší vhled do aktuálního vývoje plánování návratu na Ukrajinu i potřeb ukrajinských uprchlíků. Téměř 50 procent respondentů v tomto průzkumu uvedlo, že nemá dostatek finančních prostředků na pokrytí svých životních nákladů. Kromě samotných financí patří mezi nejčastější potřeby podpora při získání zaměstnání, jazykové kurzy a zdravotní péče. Průzkum také ukazuje, že nejčastějším důvodem pro výběr bydliště v Česku je pro uprchlíky přítomnost známých a rodiny.

Z celkem 1 006 respondentů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření v rámci průzkumu DTM (Displacement Tracking Matrix) od 15. června do 29. července, 49 procent uvedlo, že se v krátkodobém časovém horizontu neplánují vrátit na Ukrajinu či se stěhovat z místa jejich stávajícího bydliště v Česku jinam. Na 47 procent naopak vyjádřilo zájem vrátit se hned, jakmile to bude bezpečné nebo výhledově od jednoho do dvanácti měsíců.

Průzkum také ukázal, že většině lidí, kteří na Ukrajině pracovali, se v Česku zatím nedaří najít zaměstnání. Z dotazovaných bylo v době provádění dotazníku 55 procent v procesu hledání práce a 16 procent zaměstnaných. Z dotazovaných respondentů si 41 procent s sebou přivezlo kvalifikační doklady (o vzdělání či odborné kvalifikaci), ve výpovědích se nicméně objevovaly komplikace s nostrifikací těchto dokumentů. „Řada uprchlíků pracovala v lékařských či v pedagogických oborech. Často si ale nemůžou dovolit překlady rozsáhlých odborných dokumentů či nemohou předložit doklad s požadovaným počtem hodin pro daný obor,“ podotýká Zděnek Svoboda, koordinátor programu DTM v České republice.

Téměř polovina respondentů navíc uvedla, že nemá dostatečný příjem na pokrytí svých potřeb. Vedle samotných financí patřily mezi nejčastější potřeby podpora při získání zaměstnání (tu zmínilo 60 procent respondentů), jazykové kurzy (59 procent), lékařská péče (43 procent) či dlouhodobé ubytování (36 procent). Průzkum také zjišťoval důvody pro volbu současného bydliště v Česku. Mezi ty nejčastější patřila přítomnost přátel (54 procent) nebo rodiny a příbuzných (36 procent) v oblasti. Téměř čtvrtina (24 procent) respondentů uvedla, že jejich volba místa bydliště byla motivována i lepším systémem zabezpečení (dostupnost zaměstnání, úřadů, infrastruktury apod.). „Ukazuje se tak, jak jsou pro hledání místa ubytování důležité sociální vazby. Do debaty o přesidlování by se tedy měli zapojovat ukrajinské spolky i samotní uprchlíci,” komentuje data Petr Čáp, ředitel IOM v Česku. Zmiňuje také, že průběžné výsledky průzkumu bude IOM vydávat pravidelně v příštích měsících. „České republice tak můžou data pomoci v diskuzích o procesu dobrovolného přemisťování uprchlíků z Prahy do regionů,” doplňuje Petr Čáp.

„Data, která prezentujeme, se neopírají o reprezentativní vzorek, ale jsou indikativní ke sledování trendů mezi ukrajinskými uprchlíky," explains Zdeněk Svoboda. He points out that this is not general data applicable to the total number of migrants in the Czechia who left their homes in Ukraine because of the war. The Displacement Tracking Matrix (DTM) survey, however, offers a more qualitative insight into the situation of refugees from Ukraine and other TCNs. „Všechna dotazníková šetření byla prováděna našimi terénními pracovnicemi formou osobních rozhovorů. Vyslechly si tak a zaznamenaly i řadu osobních příběhů a vysvětlení situací, ve kterých se uprchlíci z Ukrajiny a dalších třetích zemí právě nachází, například proč zde ruší svá dočasná udělení ochrany či jakým komplikacím čelí při hledání práce," adds Zdeněk Svoboda.

---

„Chci se vrátit domů, ale nevím, jestli je celý, nebo zničený. V našem městě bylo zničeno téměř všechno. Nevím tedy, jestli je opravdu možné vrátit se domů.“ - woman, 22 years old, Luhanska region „Ukrajina je má rodná země. Tady v České republice jsou všichni lidé velmi vstřícní a ochotní. Poskytli nám péči a za to jsme jim moc vděční, ale domov je domov. Nejsme ve věku, abychom byli dobrodruzi. Jakmile skončí válka nebo alespoň přestane střelba, vrátíme se hned domů.” - woman, 61 years old, Zhytomyrska region --- The data in the report are based on the Displacement Tracking Matrix system (DTM) launched by IOM's Displacement Tracking Matrix (DTM) program in the Czech Republic on 15 June 2022. All interviews were conducted in person by IOM’s DTM trained teams of enumerators with adult refugees and other TCNs leaving from Ukraine. Surveys are collected in selected entry and transit locations, registration and reception centres identified as the most frequently used by refugees and other third country nationals arriving from Ukraine. The current report presents an analysis based on 1,006 questionnaire surveys conducted between 15 June and 29 July 2022. The sample is not representative of all displaced persons from Ukraine to the Czech Republic and should be considered indicative only.

Related Documents