Press Release —Local Listopad 07, 2022

DTM Report - Srpen - Září

DTM_2

Praha, 4. 11. 2022 – Na 69 % dotazovaných v druhé vlně průzkumu (1.8.–30.9.) deklarovalo záměr vrátit se na Ukrajinu, jakmile to bude bezpečné. V předchozím období (15.6.–29.8.) šlo o 47 %. Hlavním uváděným důvodem pro návrat jednoznačně zůstává shledání s rodinou (82 %). Najít si práci zůstává stále pro mnohé z dotazovaných obtížné. Často z nutnosti péče o malé děti či ze zdravotních důvodů. Vyplývá tak z dotazníkového šetření, který na území ČR provádí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) od letošního června.

Pro většinu respondentů mezi ukrajinskými uprchlíky a dalšími občany třetích zemí (OTZ) patří i nadále finanční podpora mezi jejich hlavní potřeby. Z celkem 1 312 dospělých lidí, kteří se od 1. srpna do 30. září zúčastnili dotazníkového šetření DTM (Displacement Tracking Matrix) tuto potřebu uvedlo 79 %. Stejně jako v předchozím období (15.6.–29.8.) dále patří mezi hlavní potřeby zaměstnání (60 %), jazykové kurzy (53 %) a zdravotní péče a léky (49 % a 48 %). V tomto šetření respondenti častěji uváděli potřebu obecných informací (48 % oproti 28 %).

Většina respondentů v ekonomicky aktivním věku byla na Ukrajině před odjezdem do České republiky zaměstnána. Pro mnohé z dotazovaných je hledání práce stále obtížné. V době průzkumu tak pracovalo pouze 29 % z nich, z toho 10 % formou brigád apod. Kolem 44 % bylo v procesu hledání si práce a 8 % práci nevyhledává nejčastěji z důvodu nutnosti péče o malé děti či kvůli zdravotním komplikacím.

V tomto období průzkumu více lidí vyjádřilo zájem vrátit se na Ukrajinu, jakmile to bude bezpečné (69 % oproti 47 % v první vlně). Přibližně 82 % dotazovaných uvedlo, že se hodlají vrátit, aby se shledali se svými rodinnými příslušníky a vůli vrátit se kvůli nedostatku prostředků na pokrytí nákladů vyjádřilo 8 % dotazovaných. Nedostatek financí na pokrytí svých potřeb přitom deklarovalo na 45 % ze všech 1312 lidí, kteří se účastnili tohoto šetření.

„Výstupy našeho druhého dotazníkového šetření poukazují na vysoký zájem lidí z Ukrajiny se vracet domů. Vývoj konfliktu s blížícím se zimní obdobím, ke kterému se pojí i doporučení ukrajinské vlády zůstat přes zimu v zahraničí, naopak indikuje nutnost připravit se na další příjem lidí z Ukrajiny. Na tento vývoj se budeme zaměřovat v příštím období DTM průzkumu,“ komentuje výsledky Andrea Svobodová z IOM podílející se na zpracovávání dat.

Charakter DTM průzkumu

Uváděna data jsou charakteristická pro osoby dotazované v zahrnutých lokalitách a v uvedeném časovém rámci. Většina dotazníků byla získávána během dne na státních úřadech, tranzitních
a registračních centrech či v ubytovacích zařízeních. Procento pracujících lidí z Ukrajiny s dočasnou ochranou bude tedy obecně vyšší, jak indikují například data Úřadu práce.

---

Zápisy výzkumných pracovnic z rozhovorů s respondenty:

  • Respondentka uvedla, že pochází ze Starobilska v Luhanské oblasti. Nyní je toto území okupováno ruskými vojsky. Žena přijela do Prahy se svým synem, kterému je něco málo přes rok. Vzhledem k tomu, že nemá nikoho, u koho by dítě nechala, nemůže žena chodit do práce. A problémem je pro ni i navštěvování bezplatných kurzů českého jazyka.
  • Respondentka uvedla, že ihned po zahájení rozsáhlé vojenské invaze opustila se třemi dětmi zemi. Sama má třináctileté dítě, rok a půl starou holčičku a sedmnáctiletou dceru s postižením. Potýká se s problémy kvůli tomu, že děti nemá u komu nechat. Nejstarší dcera potřebuje nový invalidní vozík. Žena nemá čas a možnost chodit do jazykových kurzů nebo si hledat práci.
  • „Víte, měli jsme se dobře. Tvrdě jsme pracovali a nic nám nechybělo. Měli jsme daču na břehu moře, kterou Rusové vybombardovali. Na to si jde znovu vydělat. Ale životy lidí vrátit nelze," říká žena se slzami v očích. V Praze si její rodina pronajala byt. Manžel si našel práci v továrně za městem. Nejstarší syn hledá možnosti, jak nastoupit na vysokou školu. A nejmladší zatím chodí do adaptační ukrajinské třídy. Respondentka ale hledá možnost poslat ho do české školy. Zatím se dozvídají, že ve škole nejsou volná místa. Přes všechny zkušenosti se rodina plánuje později vrátit na Ukrajinu. „Tam je náš domov. Žilo se nám tam dobře. A až bude příležitost, tak se na Ukrajinu vrátíme.“

---

Data vychází z reportu průzkumu o vzorcích vysídlení, potřebách a záměrech uprchlíků, který 15. června 2022 v Česku zahájila IOM v rámci programu Displacement Tracking Matrix (DTM). Všechny rozhovory byly prováděny osobně vyškolenými terénními pracovnicemi DTM IOM s dospělými uprchlíky a dalšími občany třetích zemí (OTZ), kteří kvůli válce opustili Ukrajinu. Rozhovory byly prováděny ve vybraných vstupních a tranzitních místech, registračních a přijímacích střediscích, která byla identifikována jako nejčastěji využívaná uprchlíky a dalšími občany třetích zemí přicházejícími z Ukrajiny. Současný report představuje analýzu založenou na 1 312 dotazníkových šetřeních provedených v období od 1. srpna do 30. září 2022. Vzorek není reprezentativní pro všechny vysídlené osoby z Ukrajiny do Česka a je ho třeba považovat za orientační.

Related Documents
Příloha Velikost
IOM_DTM_CZE_srpen_zari_2022_cj__0.pdf 760.02 KB