O programu

Mise

Asistované dobrovolné návraty a reintegrace jsou stěžejní aktivitou IOM. Tento program každoročně pomáhá tisícům migrantů. S využitím svých bohatých zkušeností a celosvětové sítě poboček se programy dobrovolných návratů snaží migrantům v nouzi pomoci k bezpečnému a důstojnému návratu domů. Tyto programy také podporují dosažení udržitelné reintegrace. To vše při plném respektování lidských práv, bez ohledu na pobytový statut.

 

Benficienti

Pro migranty, kteří se potřebují vrátit domů, ale nemají k tomu prostředky, jsou programy dobrovolných návratů IOM často jediným řešením jejich bezprostřední situace. Mezi příjemce asistence IOM patří:

  • jednotlivci, jejichž žádost o azyl byla zamítnuta nebo vzata zpět

  • uvěznění migranti

  • oběti obchodování s lidmi

  • jiné zranitelné skupiny, včetně dětí bez doprovodu, nebo osob se zdravotními potřebami.

logo

Projekt “Asistované dobrovolné návraty a reintegrace” č. AMIF/18/01 je financován Evropskou unií v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtem Ministerstva vnitra ČR.

 

 

 

Další informace o asistovaných dobrovolných návratech v globálním kontextu najdete na https://www.iom.int/assisted-voluntary-return-and-reintegration