DTM

Praha, 25. 8. 2022 – Od 15. června provádí Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) na území České republiky dotazníkové šetření mezi válečnými uprchlíky z Ukrajiny. Průzkum přináší vhled do aktuálního vývoje plánování návratu na Ukrajinu i potřeb ukrajinských uprchlíků. Téměř 50 procent respondentů v tomto průzkumu uvedlo, že nemá dostatek finančních prostředků na pokrytí svých životních nákladů. Kromě samotných financí patří mezi nejčastější potřeby podpora při získání zaměstnání, jazykové kurzy a zdravotní péče. Průzkum také ukazuje, že nejčastějším důvodem pro výběr bydliště v Česku je pro uprchlíky přítomnost známých a rodiny.

Z celkem 1 006 respondentů, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření v rámci průzkumu DTM (Displacement Tracking Matrix) od 15. června do 29. července, 49 procent uvedlo, že se v krátkodobém časovém horizontu neplánují vrátit na Ukrajinu či se stěhovat z místa jejich stávajícího bydliště v Česku jinam. Na 47 procent naopak vyjádřilo zájem vrátit se hned, jakmile to bude bezpečné nebo výhledově od jednoho do dvanácti měsíců. Průzkum také ukázal, že většině lidí, kteří na Ukrajině pracovali, se v Česku zatím nedaří najít zaměstnání. Z dotazovaných bylo v době provádění dotazníku 55 procent v procesu hledání práce a 16 procent zaměstnaných. Z dotazovaných respondentů si 41 procent s sebou přivezlo kvalifikační doklady (o vzdělání či odborné kvalifikaci), ve výpovědích se nicméně objevovaly komplikace s nostrifikací těchto dokumentů. „Řada uprchlíků pracovala v lékařských či v pedagogických oborech. Často si ale nemůžou dovolit překlady rozsáhlých odborných dokumentů či nemohou předložit doklad s požadovaným počtem hodin pro daný obor,“ podotýká Zděnek Svoboda, koordinátor programu DTM v České republice.

Téměř polovina respondentů navíc uvedla, že nemá dostatečný příjem na pokrytí svých potřeb. Vedle samotných financí patřily mezi nejčastější potřeby podpora při získání zaměstnání (tu zmínilo 60 procent respondentů), jazykové kurzy (59 procent), lékařská péče (43 procent) či dlouhodobé ubytování (36 procent).

Průzkum také zjišťoval důvody pro volbu současného bydliště v Česku. Mezi ty nejčastější patřila přítomnost přátel (54 procent) nebo rodiny a příbuzných (36 procent) v oblasti. Téměř čtvrtina (24 procent) respondentů uvedla, že jejich volba místa bydliště byla motivována i lepším systémem zabezpečení (dostupnost zaměstnání, úřadů, infrastruktury apod.). „Ukazuje se tak, jak jsou pro hledání místa ubytování důležité sociální vazby. Do debaty o přesidlování by se tedy měli zapojovat ukrajinské spolky i samotní uprchlíci,” komentuje data Petr Čáp, ředitel IOM v Česku. Zmiňuje také, že průběžné výsledky průzkumu bude IOM vydávat pravidelně v příštích měsících. „České republice tak můžou data pomoci v diskuzích o procesu dobrovolného přemisťování uprchlíků z Prahy do regionů,” doplňuje Petr Čáp.

„Data, která prezentujeme, se neopírají o reprezentativní vzorek, ale jsou indikativní ke sledování trendů mezi ukrajinskými uprchlíky,“ vysvětluje Zdeněk Svoboda. Poukazuje tak na to, že se nejedná o obecná data aplikovatelná na celkový počet migrantů v Česku, kteří byli nucení kvůli válce opustit své domovy na Ukrajině. Dotazníkový průzkum v rámci programu Displacement Tracking Matrix (DTM) nicméně nabízí kvalitativnější vhled do situace migrantů, kteří z Ukrajiny přijeli do Česka kvůli válce. „Všechna dotazníková šetření byla prováděna našimi terénními pracovnicemi formou osobních rozhovorů. Vyslechly si tak a zaznamenaly i řadu osobních příběhů a vysvětlení situací, ve kterých se uprchlíci z Ukrajiny a dalších třetích zemí právě nachází, například proč zde ruší svá dočasná udělení ochrany či jakým komplikacím čelí při hledání práce,“ dodává Zdeněk Svoboda.

---

„Chci se vrátit domů, ale nevím, jestli je celý, nebo zničený. V našem městě bylo zničeno téměř všechno. Nevím tedy, jestli je opravdu možné vrátit se domů.“

- žena, 22 let, z oblasti Luhanska

 

„Ukrajina je má rodná země. Tady v České republice jsou všichni lidé velmi vstřícní a ochotní. Poskytli nám péči a za to jsme jim moc vděční, ale domov je domov. Nejsme ve věku, abychom byli dobrodruzi. Jakmile skončí válka nebo alespoň přestane střelba, vrátíme se hned domů.”

- žena, 61 let, z oblasti Zhytomyrska

---

Data vychází z reportu průzkumu o vzorcích vysídlení, potřebách a záměrech uprchlíků, který 15. června 2022 v Česku zahájila organizace IOM v rámci programu Displacement Tracking Matrix (DTM). Všechny rozhovory byly prováděny osobně vyškolenými terénními pracovnicemi DTM IOM s dospělými uprchlíky a dalšími občany třetích zemí (OTZ) prchajícími z Ukrajiny. Rozhovory byly prováděny ve vybraných vstupních a tranzitních místech, registračních a přijímacích střediscích, která byla identifikována jako nejčastěji využívaná uprchlíky a dalšími občany třetích zemí přicházejícími z Ukrajiny. Současný report představuje analýzu založenou na 1 006 dotazníkových šetřeních provedených v období od 15. června do 29. července 2022. Vzorek není reprezentativní pro všechny vysídlené osoby z Ukrajiny do Česka a je ho třeba považovat pouze za orientační.

 

Related Documents