Temporary protection

ТИМЧАСОВИЙ ЗАХИСТDTM

Ви маєте право на тимчасовий захист у Чеській Республіці, якщо Ви

 • громадянин України, якщо ви проживали в Україні до вторгнення (24 лютого 2022 року);
 • резидент України, якщо вам надано якусь форму міжнародного захисту в Україні або якщо ви постійно проживаєте в Україні і не можете повернутися до країни походження через загрозу реальної небезпеки;
 • член сім'ї (дружина, зареєстрований партнер, неодружена неповнолітня дитина або повнолітній родич на утриманні) особи, яка має право на тимчасовий захист.
 • Тимчасовий захист може бути надано також у зв'язку з возз'єднанням сім'ї з власником тимчасового захисту.

Подати заяву про тимчасовий захист потрібно особисто.

 • До Крайових центрів допомоги Україні громадяни України або члени сімї, які подорожують разом; В інших випадкаху Міністерстві внутрішніх справ (МВС), Департаменті притулку та міграційної політики (DAMP).
 • В інших випадках за тимчасовим захистом особисто до відделення Міністерства внутрішніх справ (МВС), Департаменту притулку та міграційної політики (DAMP) ОАМP МV, де Вам  допоможуть вирішити ситуацію індивідуально та в інший спосіб.

 

 

Перегляньте наш посібник з Тимчасового Захисту, в якому ви знайдете корисну інформацію щодо перебування в Чехії.

З посібника ви дізнаєтеся:

 • умови та документи для оформлення Тимчасового Захисту;
 • що таке гуманітарна допомога та як її отримати;
 • як оформити медичне страхування та що потрібно знати про його оплату;
 • про освіту в Чехії для вашої дитини;
 • ваші трудові права;
 • що потрібно зробити, якщо ви вирішили повернутися в Україну;
 • та як дбати про вашу безпеку на будь-якому етапі подорожі чи перебування.

  У посібнику також наведені корисні контакти та посилання на державні установи та невладні організації, де ви можете слідкувати за найактуальнішими оновленнями.

📜 UA - Temporary Protection Toolkit - PDF

Якщо ви вирішили повернутися в Україну назавжди, зверніться до органів влади та:

 • Повідомте про відмову від тимчасового захисту (також можна відмовитися в Генеральному консульстві у Львові);
 • Повідомте медичну страхову компанію, це також можна зробити письмово;
 • Повідомте школу, яку відвідують ваші діти;

Скасуйте свої контракти в Чеській Республіці, наприклад: з постачальниками послуг мобільного звязку або Інтернету, закрийте свій банківський рахунок і скасуйте договір оренди або трудовий договір).

 

Обов’язково візьміть із собою такі документи:

 • заповнену форму, щоб процес проходив швидше, заповніть форму заздалегі
 • дьдійсний паспорт, якщо він у вас є, якщо ви не надасте дійсний документ, що посвідчує особу, процес може затягнутися.
 • документ, який підтверджує, що до 24 лютого 2022 року ви проживали в Україні та залишили країну внаслідок вторгнення військ Російської Федерації (наприклад, інформація у вашому паспорті, підтвердження гуманітарного перетину кордону або будь-який інший документ на ваше ім’я, що підтверджує ваше проживання в Україні)
 • підтвердження розміщення якщо це не організовано антикризовим комітетом: - якщо житло надається у фізичної особи – форма - якщо житло надається юридичною особою (наприклад, хостелом) - форма.
 • бажано власну фотографію форматом 45 х 35 мм.

 

Подорож в іншу країну:  

Тимчасовий захист не закінчується, якщо ви вирішите залишити країну. Якщо вам надано тимчасовий захист, ви можете подорожувати в іншу країну ЄС максимум на 90 днів (наприклад, з метою туризму), але вони не можуть користуватися іншими правами, такими як: доступ до ринку праці, якщо країна не вирішить дозволити це. Ви також можете поїхати до України. Якщо ви не проживаєте за офіційною адресою довше 15 днів, органи влади можуть попросити видалити інформацію про місце вашого проживання з бази даних, тому обовязково повідомляйте свого орендодавця, якщо ви плануєте подорожувати.

 

Якщо ви вирішили повернутися в Україну назавжди, зверніться до органів влади та:

 • Повідомте про відмову від тимчасового захисту (також можна відмовитися в Генеральному консульстві у Львові);
 • Повідомте медичну страхову компанію, це також можна зробити письмово;
 • Повідомте школу, яку відвідують ваші діти;
 • Скасуйте свої контракти в Чеській Республіці, наприклад: з постачальниками послуг мобільного звязку або Інтернету, закрийте свій банківський рахунок і скасуйте договір оренди або трудовий договір).

Checklist

Якщо ви вирішили назавжди залишити Чехію, але встигли оформити візу тимчасового захисту, отримати пільги від держави, медичне страхування, то вам необхідно офіційно відмовитись від такого статусу. Якщо ви назавжди залишаєте Чехію, але вже оформили пільги від держави, то офіційна відмова від тимчасового захисту обов’язкова!

 

Як це зробити правильно?

 • повідомте письмово (поштою) страхову компанію на офіційну адоресу про закриття медичного страхування або зверніться до офісу страхової компанії, де Вам відкрито медичне страхування
 • повідомте письмово (поштою) або особисто заклад освіти, де навчається Ваша дитина про неможливість продовження навчання у звязку з поверненням до України
 • повідомте свого орендодаця або заклад (особу), який (яка) розміщує Вас безкоштовно
 • закрийте особисто у найближчому відділенні банку Ваш особистий рахунок
 • подійте заяву про відмову в наданні дозволу на перебування з метою тимчасового захисту за формою

 

Якщо у вас є біометричний паспорт, зверніться з цього приводу до Обласного центру допомоги Україні. Якщо ви не є власником біометричного паспорта, необхідно прийти в відділення MV OAMP.

 

Ви не зробили цього в Чехії? Зробіть це в Україні!

Громадяни України, які повернулися в Україну і зацікавлені у скасуванні тимчасового захисту у Чеській Республіці, можуть звернутися до Генерального консульства за таких умов:

 • Заявник, який має тимчасовий захист, повинен особисто прийти до консульства в робочий день з 10:00 до 11:00 (у разі неповнолітніх дітей достатньо законного представника)
 • Консульство встановить особу заявника на підставі закордонного паспорта та тимчасового захисту
 • Заявник заповнює цю форму двічі: Dočasná ochrana FORMULÁŘ (DOCX, 21 KB) червоним позначені частини, які заповнює  та підписує заявник (підписує завжди двічі); жовтим кольором позначені частини, які підписує консульство;
 • Консульство передає один примірник заявнику, а інший передає до Міністерства внутрішніх справ Чеської Республіки.

 

Важлива примітка: Консульство не «скасовує» штамп/візу з тимчасовим захистом у закордонному паспорті заявника та не робить  будь-які  інші записи; консульство лише підтверджує та подає форму.

Від тимчасового захисту в Чехії можна відмовитися за допомогою цієї форми навіть без особистої присутності, у цьому випадку підпис заявника на бланку має бути офіційно завірений.

Консульство приймає клопотання про звільнення від тимчасового захисту від усіх громадян України незалежно від місця  їх проживання в Україні, тобто без умови місцевої юрисдикції.

 

За більш детальною іформацією – перейдіть за посиланнями:

Відмова від тимчасового захисту в Чехії – як діяти | Генеральне консульство Чеської Республіки у Львові (mzv.cz)

UA - Інформація для громадян України в Чехії у зв'язку з російською агресією в Україні - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)


TEMPORARY PROTECTION

IOM

You are eligible for temporary protection in the Czech Republic if you are a:

 • Ukrainian citizen if you resided in Ukraine before the invasion (24February 2022);
 • Resident of Ukraine if you were granted some form of international protection in Ukraine or if you were permanent resident of Ukraine and you can´t return to your country of origin because of threat of actual danger;
 • Family member (spouse, registered partner, unmarried minor child or adult
 • dependent relative) of a person eligible for temporary protection.
 • Temporary protection may also be granted due to family reunification with the holder of temporary protection.
 • IOM Czechia has prepared a toolkit on Temporary Protection, where you will find useful information about your stay in Czechia.

  What you can learn from the toolkit:

 • conditions and documents for obtaining Temporary Protection;
 • what is a Humanitarian Aid and how to get it;
 • how to obtain medical insurance and what to know about its payment;
 • education in the Czech Republic for your child;
 • your labor rights;
 • what to do if you decide to return to Ukraine;
 • and how to keep yourself safe at any stage of your trip or stay.

  This guide also contains useful contacts and links for the government entities and NGOs, where you can check the lastest updates.

📜 UA - Temporary Protection Toolkit - PDF

Apply for temporary protection in person:

Make sure to bring with you the following documents:

 • completed form, to make the process faster, complete the form in advance
 • a valid passport, if you hold it, if you do not submit a valid travel document, the process might be prolonged.
 • a document certifying that by February 24th, 2022 you resided in Ukraine and you left the country in consequence of its invasion by Russian Federation's armed forces (for example information in your passport, confirmation of humanitarian entry or any other document in your name proving your residence in Ukraine)
 • a confirmation of accommodation (natural person) if not arranged by a crisis management authority, when accommodation is provided by a juridical person (such as hostel), please submit a confirmation of accommodation form (legal person)
 • your own photograph in the format 45 x 35 mm is recommended.

If you are granted temporary protection, you can stay in the Czech Republic up to one year but only until 31st March 2023 and you have access to the public health insurance system, education, free access to the labour market and the right to additional assistance, such as accommodation. However, these rights are valid only in the Czech Republic.

Travelling to another country:

Temporary protection does not expire in case you decide to leave the country. If you are granted temporary protection, you can travel to another EU country for a maximum period of 90 days (for example, for the purpose of tourism), but they cannot enjoy other rights, such as access to labour market, unless the country decides to allow it. You can also travel to Ukraine. In case you do not reside on the announced address longer than 15 days, the authorities can request to delete the information on your place of residence from the database, thus make always sure to inform your landlord in case you plan to travel.

In case you decide to return to Ukraine permanently, make sure to contact the authorities and:

 • Renounce the temporary protection (you can also renounce at General Consulate in Lviv);
 • Inform the health insurance company, this can also be done in writing;
 • Inform the school that your children attend;
 • Terminate your contracts in the Czech Republic, for example: with mobile service or internet providers, close your bank account and terminate your rental or labour contract)