Zimní škola migrace 2023

ROLE MÍSTNÍ SAMOSPRÁVY V ZAČLEŇOVÁNÍ CIZINCŮ V OBCI 

Integrační opatření v obcích - hledání rovnováhy mezi právem, bezpečností a sociálním smírem

Přihlášení do Zimní školy migrace - Registrační formulář


 

15. - 17. února 2023

Praha - Právnická fakulta Univerzity Karlovy

PDF pozvánka k zobrazení a stažení zde.

Zimní škola je primárně určena pro starosty/ky, úředníky/ce obcí, komunitní centra a zaměstnance/kyně odpovědné za integraci v obcích a mikroregionech.

Hlavní příspěvky letošního ročníku:

  • Co chce stát a proč? Co chce právo a proč? Co potřebují starostové a proč?
  • Integrace cizinců v obci jako otázka právní, bezpečností a sociální
  • Koordinace integrace cizinců v krajích a mezioblastní spolupráce
  • Sdílení dobré praxe managementu migrace v obcích mezi starosty
  • Aktuální právní aspekty dočasné ochrany
  • Sdílení dobré praxe z venkovských obcí v USA
  • Hrozba polarizace tématem migrace v obci - principy depolarizace

Registrace do Zimní školy probíhá do 5. února 2023. Po registraci budou účastníci průběžně vybírání a kontaktováni. IOM si vyhrazuje možnost dřívějšího uzavření registrací v případě vyčeprání kapacit pro účast.

Maximální kapacita je 70 účastníků.

Registrační poplatek činí 2 300 Kč.

Program:

PDF verze programu k zobrazení a stažení zde.

xc


 

DEN 1 - 15.2.2023  
11:00-13:00  Registrace 
13:00-13:10  Zahájení
13:10-13:30  Úvodní slovo organizátorů - IOM + PF UK 
13:30-13:50  Integrace cizinců jako otázka lidských práv  
13:50-14:10  Integrace cizinců jako bezpečnostní otázka 
14:10-15:00  Moderovaná diskuse
15:00-15:30  Přestávka
15:30-16:00  Koordinace integrace v krajích 
16:00-17:00  “Jak samosprávy zvládají nárust a integraci uprchlíků” 
17:00 – 17:30  Debata 
17:30 – 17:40  Společné foto + Zakončení 1. dne 
   
DEN 2 - 16.2.2023  
08:30-09:00  Registrace 
09:00-09:10  Zahájení
09:10-09:45  Dočasná ochrana - právní aspekty  
  Migrace, pojištění, podnikání (podpora podnikání z pohledu živnost.úřadů) 
09:45-10:30  Dočasná ochrana - právní aspekty práce s cizinci na úřadech, otázka bydlení a dávek
10:30-11:00  Přestávka
11:00-12:30  Sdílení dobré praxe v nastavení radnice a procesů pomoci integrace Ukrajinců - Brno
12:30-14:00  Oběd
14:00-14:30  Dočasná ochrana - nejčastější podněty k Veřejnému ochránci práv 
14:30-15:00  Sdílení dobré praxe v nastavení radnice a procesů pomoci integrace Ukrajinců - Tachov
Paralelní workshopy  Key note USA – welcoming communities a role místní samosprávy a občanské společnosti v rámci začleňování cizinců v obci 
  Praktické nástroje k integraci migrantů na úrovni samospráv a možnosti spolupráce
  Hrozba polarizace tématem migrace v obci – principy depolarizace a nástroje jak jí předcházet a snižovat 
  Zakončení 2. dne 
18:00 – 19:00  Volný program 
19:00 – 22:00  Werichova vila: Večerní společenský program
   
DEN 3 - 17.2.2023  
08:30-09:00  Registrace 
09:00-09:10  Zahájení
09:10-10:10  Úspešná integrace Barmských uprchlíků - 10 let poté
10:10-10:45  Rozumíme si? Kulturní rozdíly mezi českou a ukrajinskou společností 
10:45-11:00  Přestávka
11:00-11:30  Práce s ukrajinskou komunitou v Chebu
11:30-12:00  Ukrajinské spolky/diaspora a spolupráce s obcí  
12:00-12:30  Nabídka podpory obcím - prezentace vybraných organizací 
12:30-13:00  Zakončení Zimní školy a předání certifikátů 
13:00  Lehký raut 

Přihlášení do Zimní školy migrace - Registrační formulář