*Ukrainian PDF Version

This page also contains content in Ukrainian to assist individuals during the ongoing crisis.

The humanitarian subsidy is intended for persons who have been granted temporary protection in Czechia. The monthly allowance is CZK 5 000, and from the 7th month onwards the benefit is CZK 4 620 (or CZK 3 320 for children).

From 1. 9. 2022, changes have been made to the application process for humanitarian aid in the Czech Republic You can only log in using an electronic identification.

 • You can only log in using an electronic identifier (e.g. BankID, eGoverment mobile key, etc.). You can login from any device based on your login credentials. Login to the site will no longer be tied to one specific device as before (phone, computer).
 • You will have access to information about the status of your application immediately after you submit it and will be able to submit and review all information online.
 • After submitting your online application, you may receive information under a barcode that you need to visit Labour Office to complete the application. You have 8 days to do this.

Humanitarian assistance to refugees from Ukraine with temporary protection is CZK 5,000, starting from the seventh assistance granted - the amount of monthly allowance changes to: CZK 4 620 (adult) and 3 320 (child).

Additional information:

 • For second and subsequent applications, the income, social and financial situation of all persons in the applicant's family is assessed, and the eligibility for the grant is calculated accordingly. It is also necessary to check whether the applicant holds temporary protection and is is staying in the territory of the Czech Republic.
 • A person is not entitled to humanitarian assistance during the month in which he or she is provided with free housing as well as meals and basic hygienic items.
 • Humanitarian assistance cannot be requested retrospectively.
 • In certain cases, the applicant will be requested to apply in person submitting a filled and signed form, this might for example include legal guardians.

What do I need to include in my application?

In the application for the 2nd and subsequent humanitarian benefit, the applicant must indicate whether he/she had free meals during the month for which he/she is claiming the humanitarian benefit and whether he/she has any funds available or whether he/she has received any benefits (other than the emergency or humanitarian benefit). The applicant also indicates whether she or he works and has other financial resources as well as monthly housing costs.

How do I prove that I have insufficient income?

The income, social and financial situation in the Czech Republic is stated by the applicant for humanitarian subsidy in the application and is documented by all available documents, e.g. bank statements, rental contract, employment contract, etc.

What exactly does “free meals” mean?

This is defined as breakfast, lunch and dinner. If these three meals or basic hygienic items are not provided to you, for the purpose of the application, you are not provided with free meals.

Instructions for electronic identification and addresses of Labour Offices: https://davkyuk.mpsv.cz

If you have additional questions, please call our Infoline at +420 800 050 749 or write to us at infocze@iom.int. We speak Ukrainian, English, Czech and Russian and work Mon-Fri from 9 am to 5 pm.

Гуманітарна допомога

Гуманітарна допомога призначена особам, які отримали тимчасовий захист у Чехії. Щомісячна допомога на протязі 6-ти місяців становить 5 000 чеських крон, а з 7-го місяця – 4 620 чеських крон на дорослого (або 3 320 чеських крон на дитину).

З 01.9.2022 відбулися зміни в поданні заяв на отримання гуманітарної допомоги в Чехії.

 • Відтепер вхід можливий лише за допомогою електронного ідентифікатора (наприклад, BankID, мобільний ключ eGovermentu, тощо).
 • Ви зможе авторизуватися з будь-якого пристрою на основі даних для входу. Вхід на сайт більше не буде прив’язаний до одного конкретного пристрою, як раніше (телефон, комп’ютер).
 • Ви маєте доступ до інформації про статус заяви постійно з момету її подання та зможете подавати надалі заяви та перевіряти всю інформацію у онлайн-форматі.
 • Після подачі онлайн заяви під штрих кодом може з’явитися інформація, що вам необхідно відвідати відділення центру зайнятості для завершення оформлення. На це дається 8 днів.

Гуманітарна допомога біженцям з України з тимчасовим захистом становить 5000 чеських крон, починаючи з 7-ї наданої допомоги  - у розмірі прожиткового мінімуму особи або дитини: 

 • від 18 років - 4 620 крон,
 • для дитини до 18 років - 3 320 крон.

З 2-ї допомоги оцінюються доходи, соціальний та майновий стан всіх осіб в сім’ї заявника, залежно від цього обчислюється право на отримання допомоги. А також враховується чи перебуває особа, яка отримала тимсасовий захист та подає заяву, на території Чеської Республіки.

Право на гуманітарну допомогу особа не має в тому місяці, в якому їй безкоштовно надається житло та харчування на весь день, включаючи основні засоби гігієни. 

Про гуманітарну допомогу не можна просити заднім числом.

В окремих випадках потрібно подавати письмову заяву особисто в центрі зайнятості, наприклад як законний представник дитини, за довіреністю щодо іншої особи.

Що має бути в заяві на отримання 2-ї та подальших гуманітарних допомог?

У заяві про призначення 2-ї та наступних гуманітарних допомог заявник зазначає: чи надавався йому безкоштовне харчування в місяці, за який він претендує на гуманітарну допомогу, чи є у нього інші кошти (доходи), чи отримував пільги (крім надзвичайна невідкладна допомога або гуманітарна допомога). Ви також повинні зазначити: чи працюєте в Чеській Республіці, чи маєте інші фінансові ресурси, або чи потрібно вам покривати витрати на житло за календарний місяць, у якому ви звернулися за гуманітарною допомогою.

Як довести, що я не маю достатнього рівня доходу, соціального та майнового стану?

Доходи, соціальні та майнові умови на території Чеської Республіки заявник на гуманітарну допомогу вказує у заяві на гуманітарну допомогу та підтверджує їх усіма наявними документами, наприклад, банківською випискою, договором оренди, трудовим договором тощо.

Що таке безкоштовне харчування?

Безкоштовним харчуванням вважається сніданок, обід і вечеря. Якщо хоча б один із варіантів людина надає сама, то це не безкоштовне харчування.

Інструкція для електронної ідентифікації та адреси Центрів зайнятості: https://davkyuk.mpsv.cz

У разі виникнення додаткових питань, будь ласка, зателефонуйте за номером інформаційної лінії: +420 800 050 749 або напишіть нам: infocze@iom.int. Ми говоримо українською, англійською, чеською та російською. Працюємо Пн-Пт з 9 до 17.